EKONOMIKA

     „e-GEBA“ Ekonomika – unikali kompiuterinė ūkio valdymo programa, kuria naudodamiesi ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai atlieka ūkio veiklos rezultatų analizę ūkių savininkams, siekiantiems efektyviau valdyti ūkio finansus ir norintiems nuolatos stebėti ūkio ekonominę situaciją. LŽŪKT ekonomikos konsultantas apskaičiuos ir įvertins Jūsų ūkio veiklos finansinius ir/arba ekonominius rodiklius, pristatys gautus rezultatus, supažindins su analizuotų rodiklių reikšmėmis ir pateiks aktualias rekomendacijas.

ŪKIO VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖS TIKSLAI

NAUDA JUMS

PASLAUGAI ATLIKTI REIKALINGOS PRIEMONĖS