AUGALININKYSTĖ

     „e-GEBA“ Augalininkystė – unikali kompiuterinė ūkio valdymo programa, skirta planuoti augalininkystės ūkio veiklą, kaupti ir analizuoti kelių metų ūkio veiklos duomenis.

PROGRAMOS DALYS

NAUDA JUMS

PROGRAMOS PRIVALUMAI

PASLAUGAI ATLIKTI REIKALINGOS PRIEMONĖS

PASLAUGOS TEIKIMO PROCEDŪRA