I n o v a t y v u s    s p r e n d i m a s    J ū s ų    ū k i u i  

 

 
„e-GEBA“ - visam ūkio valdymui
 
     „e-GEBA“ – VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) kompiuterinė ūkio valdymo programa, sukurta remiantis ilgamete darbo patirtimi, geriausia tarptautine praktika ir Lietuvos mokslininkų rekomendacijomis.
     Programos moduliai - Gyvulininkystė, Ekonomika, Buhalterija ir Augalininkystė  – siekiantiems geresnių ūkio rezultatų.

 Programa „e-GEBA"

  • Kaupia ūkio duomenis
  • Planuoja ūkio veiklą
  • Valdo turimas atsargas
  • Atlieka palyginamąją analizę
  • Vertina veiklos rezultatus
  • Rengia ataskaitas kontroliuojančioms institucijoms
  • Automatiškai gauna ūkio duomenis iš išorinių duomenų valdytojų (NMA, ŽŪIKVC ir t.t.) 

„e-GEBA“ Augalininkystė ir „e-GEBA“ Gyvulininkystė jau įvertinti – apdovanoti parodos „Ką pasėsi...“ medaliais.